Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirne Belediye Binası | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirne Belediye Binası

1910 yılında Padişah Mehmed Reşat Edirne'ye geldiğinde ve Yunan işgali sırasında Kral Konstantin bu binada kalmışlardır. Ayrıca ATATÜRK Edirne'yi ziyaret ettiği 21-25 aralık 1930 tarihlerinde bu binada misafir edilmiştir. Atatürk’ün kaldığı oda, Belediyece 21 Aralık 1978 günü Atatürk odası olarak düzenlenmiş ve hizmete açılmıştır.1901 tarihli Edirne yıllığında binanın temelinin 19 Ağustos 1898 tarihinde atıldığı yazmaktadır. Ahmet Badi Efendide şu notu düşer “Eski bina harap olduğundan, yıktırılarak 19 Ağustos 1899 Perşembe günü tamamlanıp açıldı.” Osman Nuri Peremeci ise şu açıklamayı yapar “Şimdiki bina, Belediye başkanlarından Cezzarzade Dilaver Bey’in çabası ile 1898 senesinde 5.000 küsür lira harcanarak yaptırılmıştır.” 


Belediye teşkilatı (Daire-i Belediye) 1867 yılında Vali Hurşit Paşa tarafından kurulmuş ve kurulduğu dönemlerde başka binalarda çalışılmıştır. Edirne'de belediye teşkilatı kurulmadan önce belediye işleri Kadı, Yeniçeri ve İhtisab ağaları tarafından yürütülmekteydi. Edirne'de ilk belediye başkanının kim olduğu bilinmemekle birlikte H.1287 - M.1870 tarihli ilk Edirne Salnamesinde Belediye Başkanı Hayri Efendi olarak gösterilmiştir.


Edirne Belediyesi ilk kurulduğunda, şimdiki tümen binasının yerindeki Halil Paşa ve Gümrük binasının bir kaç odasında faaliyetlerini sürdürmekteydi. Daha sonraları 1898 de başkan seçilen Cezzar Dilaver Bey ilk iş olarak Belediye binası yaptırmayı düşünmüş ve uygulamaya koymuştur. Bu binanın, Paris Belediyesinin küçültülmüşü olduğu söylenir. 


Altlı üstlü birer büyük salon ile 10 odadan ibaret Belediye binasının yapımı sırasında maddi sıkıntılar yaşandığı için şehir zenginlerinden yardım istenmiştir. Salname usulü herkesten varlığına göre para alınmak suretiyle inşaatına başlanılmış ve 1900 yılında hizmete açılmıştır. Dilaverbey binanın tefrişini de verilen baloda elde edilen parayla yapmıştır. Dilaver Bey’in sanata karşı özel ilgisinden dolayı ünlü Türk ressamlarına tablolar yaptırarak belediye binasının duvarlarını bu tablolarla süslemiştir. 


Türk hamaset tabloları yapan mektebi sanayi Müdürü Hasan Rıza Bey'in büyük tablolarını alarak hem odaları süslemiş hem de düşünüş yenilikleri getirmiştir. O günden bu güne seksen yılı aşkın bir süre geçmesine rağmen tablolar estetiğini korumaktadır. 


Bulgar istilasında bina belediye meclisi tarafından Bulgar Kralı Ferdinant’a “Kral Köşkü” olarak ayrılmış ve Belediye dairesi Sanat okuluna taşınmıştır. 


1910 yılında Padişah Mehmed Reşat Edirne'ye geldiğinde ve Yunan işgali sırasında Kral Konstantin bu binada kalmışlardır. Ayrıca ATATÜRK Edirne'yi ziyaret ettiği 21-25 aralık 1930 tarihlerinde bu binada misafir edilmiştir. Atatürk’ün kaldığı oda, Belediyece 21 Aralık 1978 günü Atatürk odası olarak düzenlenmiş ve hizmete açılmıştır. Oda aynen korunarak, o güne ait resim, eşya ve Atatürk'ün Edirne'ye gelişi ile ilgili fotoğrafları sergilenmektedir.


“1911 tarihinden sonra yanındaki evler ve önündeki dükkanlar kamulaştırılarak yıktırılmış ve batı yönündeki bahçe genişletilerek bahçeye sağlık müdürlüğü binası yapılmıştır.” 

1465 kez görüntülendi. / 5 yıl önce eklendi.

  • Scroll