Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Fatih Köprüsü | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Fatih Köprüsü

Saraya giden yol: Fatih Köprüsü

Fatih Sultan Mehmet tarafından H.856/M.1452 yılında yaptırılmıştır. Mimarı bilinmemektedir.


Fatih Sultan Mehmet Han tarafından 1452 yılında, Tunca nehri üzerinde Adalet kasrı yakınında; Muhtemelen 1451 yılında yapımına başlanan Saray-ı Cedid için yaptırmıştır.

Köprünün Tarihçesi 

Köprü Tunca Nehri üzerinde, Adalet Kasrı ile Balkan Şehitliği arasında yer almaktadır. Sarayın 1844'de cephanelik olarak kullanılmasından dolayı köprüye Cephanelik Köprüsü denilmeye başlanmıştır. 1878 savaşından ve Edirne Sarayının yanmasından sonra süvari kışlalarına yakınlığı nedeniyle Süvari Köprüsü de denilmiştir. Edirne Sarayının ma'mur ve meskun bulunduğu zamanlarda ise Hasbahçe Köprüsü diye anılırdı. Hasbahçe Tavuk Ormanının sağ sahilinde Demirkapı'ya ve oradan da saraya bağlanan tamamen kesme taştan yapılmış üçgözlü bir köprüdür. 

" Evliya Çelebi; "Hünkar bahçesi içre, Tunca üzerinde pek sanatkarane yapılmış cisr-i Sultaniler (Padişah köprüleri) vardır." demektedir.Köprünün Özellikleri

Tamamı kesme taştan inşa edilmiş bir köprüdür. Ortada büyük, yanlarda daha küçük olmak üzere üç gözlüdür. Köprünün boyu 34,20 m., dıştan 4,40 m.'dir. Kemerleri hafif sivridir. Büyük gözünün sağ ve solunda birer boşaltma (tahliye) gözü ve altlarında sel yaranları vardır.

Köprünün bulunduğu yerden başlamak üzere Tunca'nın her iki kıyısına birer km. boyunda rıhtım yapılmıştı, II. Bayezid Köprüsüne kadar devam ederdi. Köprü yerinde nehir tabanına da mermerler döşenmiştir. Bugün su çekilince mermerler yer yer görülmektedir. Buraları uzun süre mesire yerleri olduğundan nehir üzerinde sandal sefalan yapıldığı sarayla ilgili belgelerden bilinmektedir.

1762 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll