Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

İsmail Ağa Camii | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

İsmail Ağa Camii

Edirne'nin kuzeyinde, İsmail Ağa Mahallesinde, Baruthane Mevkiindedir. Bu eser, "Baruthane Camii" adıyla da anılmaktadır.


 


Caminin inşa kitabesi bulunmamakla beraber tarihi kaynaklar, 1463 tarihinde, İsmail Ağa Mescidi ve Medresesi Mahallesi adıyla anılan bir mahallenin varlığından söz etmektedir. Bu da anılan tarihte,İsmail Ağa caminin mevcut olduğunu kanıtlamaktadır. 
 
Bu kaynak, camiyi yaptıran kişinin İsmail Ağa adında bir kişi olduğu belirtmektedir. 

Mimarisi 
 
Cami kubbesi, minare külahı ve köşelerde, kubbe geçiş unsurlarını gizleyen kesimin üstü, kurşun levhalarla kaplıdır. Gövde üzerinde, doğu ve güney cephelerinde, iki sıra halinde düzenlenmiş dörder pencere bulunmaktadır. Batı cephesinde alt sıra penceresi yoktur. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin sivri kemerli alınlıkları vardır. Doğu, batı ve güney cephelerinde, kasnak üzerine de birer pencere açılmıştır.  
 
Caminin doğu cephesinin kuzey ucunda yer alan minare, dikdörtgen planlı bir kürsüye oturmaktadır . Minareye, camide, doğu cephesinin kuzey ucundaki bir açıklıktan ulaşılmaktadır. Kübik kürsüden, sekizgen prizma şekilli pabuç kısmına geçiş, mukarnaslı pahlarla sağlanmıştır.  
 
Gövdenin alt kesiminde, ters/yüz "Y" harflerini anımsatan ve kalın kaytan silmelerden oluşan bir süsleme kuşağı mevcuttur. Harimin kuzey cephesinde, kare kesitli sekiz ahşap destek üzerine oturan, ahşap bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Harimin batı duvarı ile aynı doğrultuda uzanan avlu duvarı, son cemaat yerinin batı kenarını kapatmaktadır.   
 
Harimin kuzey cephesinin batı ucunda bir pencere; doğu ucunda da cami girişi yer almaktadır. Pencere ile cami girişi arasına yerleştirilmiş olan dış mihrap, yarım daire kesitlidir.  
 
Dış mihrap nişi, çeyrek küre şekilli bir kavsarayla örtülüdür. Yuvarlak kavsara kemeri tuğladandır. 
 
Basık bir kemerle örtülü olan giriş aralığı, yuvarlak kemerli bir çökertme içine yerleştirilmiştir. Giriş aralığının kemeri ve söveleri mermerden, çökertmenin kemeri ise tuğladandır.  
 
Yarım sekizgen profilli mihrap nişinin, mukarnaslı bir kavsarası vardır. Kavsara köşeliklerinde, çarkıfelek motifiyle bezenmiş birer gülbezek yer almaktadır. Üst sıra pencerelerinin vitraylı içlikleri vardır.  
 
Cami, bugünkü görünümünü, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 1993 yılında tamamlanan kapsamlı onarımda almıştır. 

1227 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll