Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Arif Ağa Camii | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Arif Ağa Camii

Baba Demirtaş Mahallesinde, Salı Tekke Sokaktadır. Yapı, Künbed Camii adıyla da anılmaktadır . Cami, bugünkü görünümünü, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1993 yılındaki onarımında almıştır.Caminin inşa kitabesi yoktur. Yapıyla ilgili bilgi veren Tapu Tahrir Defterinde; 1446 yılında, Arif Ağa Mescidi adıyla anılan bir mahallenin varlığından söz etmektedir.

Mimarisi

Cami kubbesi, minare külahı ve köşelerde, kubbe geçiş unsurlarını gizleyen kesimin üstü kurşun levhalarla kaplıdır. Caminin kuzey ve doğu cephelerinde, toplam altışar pencere açıklığı bulunmaktadır. Kuzey cephesinde, iki orta sıra penceresinin arasında, ters "T" şeklini andırır bir çökertme mevcuttur. Güney cephesinde, toplam beş pencere görülmektedir. Batı ve kuzey cephelerindeki alt sıra pencereleri, dikdörtgen şekilli birer çökertme içine yerleştirilmiştir. Alt sıra pencerelerinin tümünün, sivri kemerli alınlıkları vardır, ikinci sıra pencereleri ile kasnak pencereleri, sivri kemerli açıklıklar şeklindedir.

Minare kürsüsü, kuzey cephesinin batı ucuna bitişiktir. Camide, kuzey duvarının batı ucundaki bir açıklıktan minareye girilmektedir. Altı kenarlı kürsü üzerinde yükselen pabuç, iki bölümden oluşmaktadır. İnce bir kaytan silme ile ayrılan iki bölümden alttakinde, kürsünün her bir köşesi pahlanmış ve üçgenler yardımıyla kenar sayısı iki katına çıkarılmıştır. Çokgen prizma şeklinde bir miktar daha devam eden pabuç, silindire dönüşmekte ve gövde ile kaynaşmaktadır. Pabuç üzerinde, kaytan silme bir bilezik yer almaktadır. Gövde ve petek, yan yana yerleştirilmiş dikine kaytan yivlerle bezenmiştir. Şerefeye geçiş, iç ve dışbükey silmelerle sağlanmıştır. Şerefenin hemen altında da, bir kaytan silme mevcuttur. Korkuluklar sadedir. 

Harim girişinin üzerinde yer aldığı batı cephesi, ana cephe konumundadır. Bu cephede, toplam dört pencere açıklığı bulunmaktadır. Cephenin kuzey ucunda taçkapı yer almaktadır. Taçkapı çerçevesinin üst kenarının hemen üzerinde, tek yöne eğimli ahşap bir sundurma bulunmaktadır.

Süsleme

Kare planlı harimde, kubbe yuvarlağına geçiş, üçgen yüzeyli tromplarla sağlanmıştır. Batı duvarının yaklaşık olarak ortasında, dikdörtgen planlı bir dolap nişi mevcuttur. Yarım sekizgen planlı mihrap nişi, mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür. Kavsara köşeliklerinde, çarkıfelek motifiyle bezenmiş birer gülbezek yer almaktadır. Üst sıra pencerelerinin vitraylı içlikleri vardır. 

Harimde; kubbe eteğinde, kubbeye geçiş unsurlarında ve harim duvarlarında kalemişi bezemeler bulunmaktadır. Bir âyet kitabesi, kubbe eteğini çepeçevre dolanmaktadır. Harimin kuzeybatı köşesindeki geçiş unsurları üzerinde yer alan kalem işi bezemeler arasında, oniki sivri kollu bir yıldız motifi ile bazı bitkisel unsurlar seçilebilmektedir. Bu bezemelerin, kasnak üzerindeki pencerenin kemer profiline uydurulduğu dikkati çekmektedir.

Baba Demirtaş Mahallesinde, Salı Tekke Sokaktadır. Yapı, Künbed Camii adıyla da anılmaktadır . Cami, bugünkü görünümünü, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün 1993 yılındaki onarımında almıştır.

Caminin inşa kitabesi yoktur. Yapıyla ilgili bilgi veren Tapu Tahrir Defterinde; 1446 yılında, Arif Ağa Mescidi adıyla anılan bir mahallenin varlığından söz etmektedir.

 

1791 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll