Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Enerji ve Madencilik | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Enerji ve Madencilik

Edirne, zengin kömür ve kireç taşı kaynakları ile kent ekonomisine önemli bir katkı sağlamaktadır.Enerji

Edirne ilinde tüm tesis ve konutlarda elektrik enerjisi kullanılmakta olup enerji dağılımı tabloda verilmiştir. Edirne ilinde kullanılan elektrik enerjisine ait rakamlar incelendiğinde toplam tüketilen enerjinin % 50'si sanayi tesislerinde kullanıldığı açıkça görülmektedir.


Madencilik

Edirne ilinde 153 milyon ton rezervi bulunan kaliteli bentonit kaynakları Enez ilçesi yakınlarında bulunmaktadır. Bunun yanında ilde çimento hammaddesi olarak kullanılan kireç taşı Lalapaşa ilçesi yakınlarında bulunmaktadır. Toplam rezerv 72.750.000 ton olarak tahmin edilmektedir. Ayrıca yine Lalapaşa ilçesi yakınlarında fosfat ve florit kaynakları bulunmaktadır. Edirne ilinde işletilmeyen altın ve gümüş kaynakları bulunmaktadır. 

Bunun yanında ilin en önemli kaynakları toplam 40 milyon ton linyit rezervidir. Bu rezervler ağırlıklı olarak Uzunköprü ve Keşan ilçeleri civarında bulunmaktadır. 

Merkez, Keşan, Enez ilçelerinden çıkarılan kömür kapalı işletmeler ile çıkarılmakta, Uzunköprü ilçesinde ise bu işletmelerin % 6O'ı açık işletme, % 4O'ı ise kapalı işletme durumundadır.
Açık işletmede kömür rezervinin olduğu bölgede büyük iş makineleri ile kömür tabakasının üzerindeki tüm nebati toprak sıyrılıp yine aynı yörede başka bir bölüme taşınmaktadır.

Edirne ili dahilinde çıkartılan kömürün % 35'i sanayi tesislerinde ve meskenlerde yakacak olarak tüketilmektedir. Geri kalan % 6'lık kısmı ise Pınarhisar Çimento Fabrikası, Akçimento Büyükçekmece Fabrikası ve diğer illerde ısınma amaçlı enerji olarak kullanılmaktadır. Bu kömürlerin nakli karayolu taşımacılığı ile yapılmaktadır.

Edirne ilinde ekonomik önemi olan ve işletilen başlıca maden linyittir. İlde 35 adet arama ruhsatlı, 32 adet işletme ruhsatlı, 4 adet işletme imtiyazlı maden sahası bulunmaktadır. İlde maden kömürü, gümüş, fosfat, bakır, bizmut, altın, fulu-orit, kuvars, kuvars kumu ve kristalleri, mermer, traverter, alüminyum, kuvarsit, fosfor tuzu, bentonit gibi madenler bulunmaktadır.

Linyit rezervi Demirhanlı'da 75 milyon ton, Keşan'da 5 milyon ton, Meriç Karayusuflu'da 10 milyon ton, Uzunköprü Harmanlı'da 14,5 milyon ton, Enez Çavuşköy'de 1,5 milyon ton olmak üzere toplam 106 milyon tondur. İlde çıkarılan linyit kömürleri genellikle ilin ihtiyacını karşılamaktadır.

Edirne İli Maden ve Kömürü Rezervleri

İlçe Adı

Rezerv (ton)

Isıl Değer (ortalama)
(Kcal/Kg)

Uzunköprü

5606108

4300

Keşan

2063788

4500

Meriç

50000

4000

Enez

500000

4250

Merkez

250000

4000

 

1129 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll