Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Hayvancılık | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Hayvancılık

Edirne'de hayvansal ürünlerden elde edilen verim Türkiye ortalamasının altındadır. Bu durum, üreticilere devlet desteği verilmesi gerektiği sonucunu ortaya çıkarmaktadır. Edirne ili hayvancılık açısından bölgesel düzeyde önemli bir potansiyele sahiptir. 2000 yılı DİE verilerine göre 105.580 adet büyükbaş hayvan bulunmaktadır. Ayrıca buna ilave olarak 160 adet manda mevcuttur. İlde 175.520 adet koyun ve 34.450 adet kıl keçisi olmak üzere toplam ve 250.416 adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. 
 
İlde bulunan büyükbaş hayvanların tamamına yakın bir bölümü yüksek süt verimine sahip kültür veya melez ırklardan oluşmaktadır. İnek başına süt verimi ilde yaklaşık olarak 4,5 ton/yıl iken Türkiye ortalaması 1,5 ton/yıl'dır. Edirne ilinde 2000 yılı verilerine göre 18,3 trilyon TL'lik hayvansal ürün pazarlanmıştır. Bunun 11,9 trilyon TL'si et ve 4,9 trilyon TL'si ise sütten elde edilmiştir. Geriye kalanlar ise deri, yapağı, kıl, yumurta ve bal gibi hayvansal ürünlerden sağlanmıştır.Damızlık sığır genetik potansiyelinin tam kullanımının sağlanması, sığır yetiştiriciliği sektöründe karlılığın artırılması, ülke şartlarına uygun bir sığır yetiştiriciliği bilgi sisteminin yerleştirilmesi ve yetiştirici birliklerinin kurulması amacıyla hayvancılıkla uğraşan 282 üretici proje kapsamına alınmıştır. 33.032 baş kültür ırkı sığır, 78.000 baş melez ve 2.000 baş yerli ırk olmak üzere toplam 113.032 baş sığır mevcuttur. 

Seçilmiş canlı hayvan sayıları, 2002(adet) 

  

Edirne 

Koyun 

153.777 

Kıl keçisi 

32.576 

Tiftik keçisi 

Sığır 

132.767 

Manda 

224 

 
 
2002 yılı içerisinde bu hayvanlardan elde edilen ürünler  

Seçilmiş hayvansal ürünler, 2002 (Ton) 

  

Türkiye 

Edirne 

Kırmızı et 

420.597 

4.684 

Süt 

8.408.566 

177.799 

Yapağı 

38.244 

201 

Kıl 

2.589 

19 

Tiftik 

318 

Beyaz et 

726.547 

68 

Bal 

74.555 

856 

Balmumu 

3.448 

23 

Yaş ipek kozası 

100 

 
 
Hayvancılık alanında kent çapında kurumsal yetiştiricilerden ziyade bireysel yetiştiriciler mevcuttur. Çiftçilik geçinen hanelerin büyük bir kısmı aynı zamanda hayvan besiciliğide yapmaktadırlar. 2002 yılı itibariyle kentimizde 153.377’si koyun 32576 sı keçi olmak üzere 185.953 küçükbaş ve 132.767 büyükbaş hayvan bulunmaktadır. İl çapında yapılan kırmızı et üretimi 4.684 ton süt üretimi ise 177.000 ton olarak gerçekleşmiştir.  
 
Balıkçılık 
 
İlde bulunan nehir, göl ve göletlerden 2001 yılı verilerine göre 54.420 kg tatlı su balığı avlanmıştır. Bunların önemli bir bölümü kefal, levrek, sazan, yayın ve yılanbalığından oluşmaktadır. Tatlı su balıkçılığının önündeki en büyük engel ise yer üstü su kirliliği ve aşırı avlanmadır. 

1039 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll