Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Sanayi | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Sanayi

Gelişmekte olan Edirne ekonomisinde sanayi, tarımın gerisinde kalmaktadır.

Edirne Sanayiine Genel Bakış
 

Edirne ilinin ekonomisi tarım ağırlıklı olup, gelişmekte olan sanayisi de tarımsal ürünlerin işlendiği tarıma dayalı sanayi işletmelerinden oluşmaktadır. Edirne ilinde tarıma dayalı sanayi dışında l eşya sektörünün payı %5,76, tekstil %10,79, taş ve toprak %8,63, maden %10,07 dolayındadır. Ayrıca %2,16 civarında diğer konularda faaliyet gösteren sanayi işletmesi de bulunmaktadır.
Edirne'nin sanayileşme sürecini etkileyen en önemli faktörlerden biri Edirne'nin 1969'da Kalkınmada Öncelikli İller kapsamına alınmasıdır.Bir taraftan Avrupa'yı petrol üreten Ortadoğu'ya bağlayan en kısa yol olan D-100 karayolu üzerinde olması diğer yandan teşvik görmeye başlaması, Edirne dışı özel sermayeden özellikle dokuma alanında yatırmalara girişmesine sebep olmuştur. Yurtiçi ve yurt dışı ulaşım olanaklarının genişliği ve İstanbul gibi büyük sanayi ve ticaret kentine yakınlığı, büyük sanayi gruplarının ilgisini çekmiş, yurtdışındaki işçilerin de katılımıyla yeni yatırımlar yapılmıştır


Tekstil konusunda faaliyet gösteren işletmeler 1990'lu yıllardan sonra gelişmeye başlamıştır. Edirne ilinde bulunan sanayi işletmelerinin büyük bir bölümü un, yağ ve süt konusunda faaliyet gösteren işletmelerden oluşmaktadır. Ayrıca ilde yetiştirilen çeltiğin pirince işlenebilmesi amacıyla çok sayıda çeltik işleme fabrikaları da kurulmuştur.


Edirne ilinde sanayileşmenin en yoğun olduğu ilçe Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir. Bunun yanında Merkez, İpsala ve Havsa ilçelerinde de özellikle gıda sanayi konusunda gelişmeler görülmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin, Merkez, Havsa ve Keşan ilçelerinde olduğu görülmektedir.


Şu anda Edirne'de; 5 ve daha fazla işçi çalıştıran sanayi tesisleri sayısı 155'dir. Bunların çoğu gıda sanayiinde faaliyet göstermektedir. Bu sanayi tesislerinde toplam 13.405 işçi çalışmaktadır. Ayrıca Edirne dahilinde 6 tanesi bitirilmiş ve hizmete açılmış küçük sanayi sitesi vardır. Bu sanayi sitelerinde toplam 1.448 işyeri bulunmaktadır.


Edirne ilinde bulunan 139 adet sanayi kuruluşunun ilçelere göre dağılımı yukarıdaki tabloda görüldüğü gibidir. Edirne ilinde sanayileşmenin en yoğun olduğu ilçe Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir. Bunun yanında Merkez, İpsala ve Havsa ilçelerinde de özellikle gıda sanayi konusunda gelişmeler görülmektedir. Tekstil sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin ise Edirne ili Merkez, Havsa ve Keşan ilçelerinde olduğu görülmektedir.


İldeki sanayileşme Tekirdağ ve Kırklareli illerine göre daha yavaştır. İlin en önemli sektörü tarımsal ürün İşleyen gıda sanayidir. Bunlar çeltik, un, yağ, süt ve süt ürünleri vb. tesislerdir. Ayrıca ilde son yıllarda tekstil sektöründe de önemli gelişmeler yaşanmaya başlamıştır. İlin en hızlı gelişen ilçeleri ise Merkez ve Uzunköprü ilçeleridir. Özellikle Uzunköprü ilçesinde yağ ve çeltik işleme konusunda faaliyet gösteren çok sayıda işletme bulunmaktadır.


İlde bulunan sanayi işletmelerinin % 61,15'i gıda sanayi işletmeleridir. Bu oranın yaklaşık % 36,5'i çeltik işleme fabrikaları olup, geriye kalan % 63,5'i ise ilde yetiştirilen tarımsal ürünlerin işlendiği un ve yağ fabrikalarıdır. Ayrıca ilde hayvancılığın yaygın olması süt üretimini de artırmıştır. Buna bağlı olarak ilde süt ürünleri işleyen çok sayıda mandıra bulunmaktadır.

 


Edirne ilinin Meriç ilçesi Uzunköprü ilçesinin alt bölgesi olup, ticari ilişkileri daha çok Uzunköprü ilçesine doğrudur. Uzunköprü ilçesi aynı zamanda Kırklareli ili Pehlivanköy ve Babaeski ilçesi ve Tekirdağ ili Hayrabolu ilçesinden de etkilenmektedir. Bu ilçelerden de Uzunköprü'ye doğru bir mal ve hizmet akışı olmaktadır. Uzunköprü ilçesinde yağ sanayiinin gelişmiş olması nedeniyle bu ilçelerden Uzunköprü ilçesine ayçiçeği satışı yapılmaktadır.


Enez ve İpsala ilçesi ise Keşan ilçesinin alt bölgesidir. Bu ilçelerin kentsel etki alanı Keşan ilçesine doğru yönelmiştir. Bu durumda Edirne ili üç merkezli bir yapı göstermektedir. Bunlar Edirne Merkez, Uzunköprü ve Keşan ilçeleridir.

1131 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll