Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Tarım | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirnede Tarım

Çiftçi Edirne'nin efendisidir. 
 
Edirne’de tarım üretimi, GSMH( Gayri Safi Milli Hasılanın ) yaklaşık olarak %35’ini oluşturması, tarımsal üretimin kent için önemini gösterirken, Türkiye ortalamasının çok üstünde bir oranda tarıma bağlı olması ve tarım ürünlerinin fiyatlarının son 25 yılda ekonominin dışa açılmasıyla ciddi oranlarda gerilemesi Edirne ekonomisinin yoksullaşmasının da göstergesidir.Arazi varlığı ve tarımsal üretim 

 
Edirne 53.074 hektar sulu ve 311.629 hektar kuru olmak üzere toplam 364.703 hektar tarla arazisine sahiptir. Bunun yanında 2.678 hektar bağ arazisi ve 7.748 hektar sebze arazisi bulunmaktadır. Meyve yetiştiriciliği yapılan arazi miktarı ise oldukça düşüktür. 
 
Edirne ilinde buğday, ayçiçeği ve çeltik tarımı yanında dekar başına geliri oldukça yüksek olan seracılığın gelişmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. Bir dekar seradan elde edilen gelir yaklaşık olarak 100 dekar ayçiçeğinden elde edilen gelire eşittir. 
 
Edirne'nin Türkiye toplam ayçiçeği üretimindeki payı yaklaşık %27 dir. Ayçiçeği alımı işlenmesi ve pazarlama-sıyla uğraşan 110 bini aşkın üyeli Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği (Trakya Birlik) nin merkezi Edirne'dedir.  
 
Türkiye'nin toplam çeltik üretiminin yaklaşık %56.8'ini, buğday üretiminin %3'ünü Edirne karşılar. (1999 Yılı Türkiye üretim miktarına göre hesaplanmıştır.) Şekerpancarı, fasulye, kavun ve karpuz, domates üretimi de önem taşır. 
 
Edirne ili mülki hudutları dahilinde toplam 364.703 hektar tarım arazisi mevcuttur.(81.279 hektar çayır mera dahil değildir.) Bu arazinin 33.901 hektarı Devlet Su İşleri Bölge Teşkilatı tarafından, 27.372 hektarı Köy Hizmetleri ve halk sulaması olmak üzere toplam 61.273 hektar arazi sulanmaktadır. 
 
2000 yılında 208.078 hektarlık alanda buğday ekimi yapılmış olup, 822.037 ton ürün elde edilmiştir. 2001 yılında 202.750 hektarlık alanda tahmini buğday ekimi yapılmıştır. 
 
1999 yılında 141.875 hektarlık alanda ayçiçeği ekimi yapılmış olup, 265.505 ton ürün elde edilmiştir. 2000 yılında ise 102.804 hektarlık alanda ayçiçeği ekimi yapılmış olup, 168.158 ton ürün elde edilmiştir. 
1999 yılında 30.655 hektarlık alanda çeltik ekimi yapılmış olup, 193.141 ton ürün elde edilmiştir. 2000 yılında ise 26.093 hektarlık alanda çeltik ekimi yapılmış olup, 102.035 ton ürün elde edilmiştir. 
 
Ayrıca 1999 yılında 697 hektarlık alanda şeker pancarı ekimi yapılmış olup, 33.315 ton ürün elde edilmiştir. 2000 yılında ise 1.600 hektarlık alanda şeker pancarı ekimi yapılmış olup, 81.110 ton ürün elde edilmiştir. 

Seçilmiş tarla ürünlerinin üretim miktarları, 2002 (Ton) 

 

Türkiye 
(ton) 

Rekolte 
(ton) 

Ekili Alan 
(hektar) 

Buğday 

19.500.000 

526.657 

194.803 

Arpa 

8.300.000 

35.569 

12.388 

Mısır 

2.100.000 

9.195 

2.266 

Pirinç 

216.000 

84.582 

24.952 

Nohut 

650.000 

358 

299 

Fasulye 

250.000 

1.012 

775 

Şeker pancarı 

16.523.166 

92.359 

1527 

Ayçiçeği 

850.000 

149.881 

106.488 

Soğan (kuru) 

2.050.000 

7.231 

371 

Sarmısak (kuru) 

75.000 

545 

83 

Patates 

5.200.000 

4.116 

177 

 
 
Edirne için önemli olan ürünler, ekili arazilerin % 95 ini kapsayan pirinç, ayçiçeği ve buğdaydır.  
2002 yılı DİE rakamlarıyla Türkiye’de üretilen pirincin % 39.2 si (84.582 ton), ayçiçeğinin % 17.6 sı (149.881 ton) ve buğdayın % 2,7 si (526.657 ton) Edirne de üretilmektedir.  
 
Yağışlara bağlı olarak yıllık bazda değişiklik göstermesine rağmen 2002 yılı rakamlarıyla Edirne ilinde dekar başına buğday rekoltesi 270 kg ayçiçeği rekoltesi ise 140 kg olarak gerçekleşmiştir.  
 
Yaklaşık 344.000 hektar olan Edirne ili tarla arazilerinin yaklaşık % 57 si 194.000 hektarda buğday ekilmesi ilin genel tarım kültürünün de bir göstergesi olarak görülebilir. Ülkemizde arz edilen buğday rekoltesinin talebin üstünde olması ve aynı zamanda tarımsal girdilerin her geçen yıl ürün fiyat artışından daha fazla artması tarımla geçinen kitleyi ve dolaylı olarak Edirne yi fazlasıyla etkilemektedir. Çiftçiye yön gösterecek belli bir tarım politikası olmaması ve desteklemelerin yeterli düzeylere erişememesi umutsuz ortamın gittikçe yayılmasına yol açmaktadır.  
 
Bahsi geçen ürünlerin yanında sınırlı alanlarda arpa, şeker pancarı, fasulye, nohut, mısır, soğan ve patates gibi ürünlerin ekimi de gerçekleşmektedir.  
 
Yaprağı ve Meyvesi yenen sebzeler grubunda ise lahana, marul, ıspanak, pırasa, bakla, barbunya, hıyar, patlıcan domates biber kavun karpuz gibi ürünlerin üretimi il çapında gerçekleştirilmektedir. Bu ürünlerden başlıcaları 128.000 ton rekolte ile karpuz 16.000 ton ile kavun ve 100.000 ton ile domatestir. Ancak Edirne’nin bu ürün grubu içinde Türkiye çapında hakim bir ürünü bulunmamaktadır. 
 
Meyvecilik ise il çapındaki üretimi var ile yok arasında bir noktadadır. Bir çok meyve yetiştirilmekle beraber hiçbiri kayda geçebilecek ekonomik bir katma değer üretememektedir. Özellikle tarım da natif ürünler ortaya çıkarmayı hedefleyen Devlet destekli projeler olmakla birlikte ne yazık ki üretici tarafında bir ilgi görmek pek mümkün olmamaktadır. 

1594 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll