Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Gazi Hoca Camii | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Gazi Hoca Camii

Gazi Hoca Mahallesinde, Gazi Hoca Camii Sokağı'ndadır. II. Bayezid döneminde Gazi Hoca tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 15.yüzyılın ikinci yarısı ile 1520 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir.Mimarisi

Kubbe, tromp çıkıntıları ve minare külahı kurşun levhalarla kaplıdır. Harim duvarlarının dış yüzey kaplamalarında, kabayonu taş ve tuğladan oluşmuştur. Taçkapı, minare ve kubbe kasnağı, düzgün kesme taşlarla inşa edilmiştir.

Cami gövdesinin üst kesiminde, bütün cepheleri dolanan, saçak görünümünde bir silme dikkati çekmektedir. Bu düzen, gövdeyi yatay olarak iki bölüme ayırmaktadır. Onikigen prizma şekilli kasnak gövdeye oranla kısadır. Üst seviyede, gövdenin doğu, batı ve güney yüzlerinde yer alan sivri kemerli pencereler, gövdeyi ikiye bölen kirpi saçak nedeniyle, kasnak üzerindeymiş gibi algılanmaktadır.

Kasnak bölgesini alttan ve üstten sınırlayan saçaklar bir dizi silmeden oluşmaktadır. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin sivri kemerli alınlıkları vardır. Alınlıkların kemerleri ve içleri tuğlayla örülmüştür. Sivri kemerli diğer pencerelerin alçıdan dışlıkları vardır.
Yapının kuzey cephesinde, iki sıra halinde düzenlenmiş üç pencere açıklığı bulunmaktadır.

Cami girişi, cephenin doğu ucundadır . Taçkapının önünde, camekânlı demir doğrama bir sundurma mevcuttur. Bu cephe üzerinde, taçkapı ile pencere arasında, sivri kemeri tuğla ile örülmüş bir dış mihrap bulunmaktadır. 

Kuzey cephesinin üst kesiminde, iki pencere arasında, nedenini açıklayamadığımız farklı bir duvar örgüsü dikkati çekmektedir.Harimin doğu cephesinin kuzey ucunda minare yer almaktadır.

Minareye, harimden, doğu duvarının kuzey ucundaki basık kemerli bir açıklıktan girilmektedir. Kare bir kürsü üzerinde yükselen pabucun köşeleri pahlıdır. Pahların alt kesiminde, basit birer mukamas yer almaktadır. Şerefeye geçiş bölgesinde, gövdenin profiline uygun bir bilezik dikkati çekmektedir. Şerefeye geçiş, bir silme dizisiyle sağlanmıştır. Taş şerefe korkulukları bezemesizdir. 

Eserde, kare planlı gövdeden kubbe yuvarlağına geçiş, üçgen yüzeyli tromplarla sağlanmıştır. Doğu ve batı duvarlarının ortasında, dikdörtgen profilli birer niş yer almaktadır. Dikdörtgen profilli mihrap nişi, mukamaslı bir kavsarayla örtülüdür. Mihrap çerçevesi üzerinde, sağ ve sol kenarları farklı uzunlukta, iç bükey bir silme görülmektedir. 
 

1182 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll