Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

II. Bayezid Külliyesi hamamı | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

II. Bayezid Külliyesi hamamı

"Biri dahi, merhum Sultan Bayezit han-ı velî hamamıdır ki görülmemiş ferah çifte hamamdır. Suyu bir dalab-ı azimle nehri Tunca'dan verilir..."(Abdurrahman Hibri)


II. Bayezid Külliyesi hamamı 


Külliye birimleri arasında bir de hamam vardır. Ancak bu hamam yıkılmış olup, temelleri bile belirsiz duruma gelmiştir. Hamam, Dârüşşifa ve Medresenin güney bölümünde, köprünün külliye alanı tarafındaki ayağı yakınındadır. Mimarî olarak da çifte hamam tipindedir. Bir resimde hamamın ve su dolabının yeri belirtilmekte ve köprünün külliyeye zıt hemen sol tarafında yer almaktadır.


Vakfiyeye göre hamam 


Vakfiyede hamam, külliye hudutları içinde gösterilmektedir. Külliyeye gelir sağlayan kaynaklar sayılırken hamamdan şöyle söz edilmektedir "Ve dahi zikrolunan Edirne'de, Tunca üzerine yapılmış yeni köprü yanında birbirine bitişik iki hamamın hepsi vakfa dahildir. Birisi erlere mahsustur ve birisi avratlara mahsustur. O iki hamamı, sultan-ı vâkıf hazreti yaptı. Ve o iki hamamın her yılda hasılı(geliri) onbin akçedir".


Bunda da hamamın, padişah tarafından, belirtilen yerde, biri kadınlara ve öbürü de erkeklere mahsus ve birbirine bitişik olarak külliyeye gelir sağlamak üzere yaptırılmış olduğu anlaşılmaktadır.


Abdurrahman Hibri, hamamlar hakkında şu bilgiyi veriyor "Biri dahi, merhum Sultan Bayezit han-ı velî hamamıdır ki görülmemiş ferah çifte hamamdır. Suyu bir dalab-ı azimle nehri Tunca'dan verilir. Câmekânı kubbelidir". 


Buradan da, hamam suyunun Tunca Nehri'nden büyük bir su dolabı ile çekilmekte olduğu anlaşılır ayrıca bu dolap beygiri için de ödenek konmuştur.


Evliya Çelebi ve hamam 


Evliya Çelebi bu hamamı gezmiş, fakat çok kısa bilgi vermiştir, öyle ki;
"Camiye yakın, Tunca Nehri kenarında, fakat biraz soğukçadır ve temizdir".
 

1023 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll