Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Kadı Bedrettin Camii | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Kadı Bedrettin Camii

Zamanında Halep ve Edirne Kadılıklarında bulunmuş Kadı Bedrettin Şeyhülislam Şemsettin Ahmet Efendinin de babasıdır.Şeyh Çelebi ve Şeyhülislam Şemseddin Ahmet Efendinin babası olan Kadı Bedreddin, Bedrettin Mahmud, Mahmud bin Abdullah, Mevtana Bedreddin Mahmud bin Abdullah adlarıyla da anılmaktadır. Bu zat, bir süre müderrislik yapmış, sonra da sırasıyla Halep ve Edirne Kadılıkları'na atanmıştır. Edirne Kadılığı sırasında, 1530'da vefat etmiştir.

Ayşe Kadın Semtinde, Talat Paşa Caddesi üzerindedir. İstanbul yönünden Edirne Merkezine doğru ilerler iken ilk tarihi camidir. Kuzeyinde haziresi vardır.

Mimarisi

Üç cephede de, üç sıra halinde yerleştirilmiş beşer pencere görülmektedir. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin sivri kemerli alınlıkları vardır. Üst sıradaki pencereler sivri kemerlidir. Alçıdan birer dışlıkları vardır. Kuzey cephesi dışındaki duvarlarda, kabayonu taş sıraları arasına tuğla hatıllar yerleştirilmiş ve kabayonu taşlar ikişer dikey tuğla ile kasetlenmiştir.

Yapının kuzeyinde iki birimli bir son cemaat yeri bulunmaktadır. Birimlerden her birinin üzeri, pandantif geçişli birer kubbeyle örtülmüştür. Kubbelerin iç yüzeyleri sıvanmış ve boyanmıştır. Sütun başlıkları baklavalıdır.

Caminin kuzey duvarı üzerinde, sivri kemerli bir çökertme içine yerleştirilmiş dikdörtgen şekilli bir pencere ile harim taçkapısı yer almaktadır. Sivri kemerli bir alınlığa sahip olan pencerenin atkı taşı üzerinde, bir mukarnas dizisinden oluşan yatay bir şerit bulunmaktadır. Hafifçe dışa taşıntı yapan taçkapı, cephenin doğu ucundadır.

Sivri kemerli ana niş fazla derin değildir. Ana niş kuşatma kemerinin köşelikleri birer kaytan silmeyle çerçevelenmiştir. Giriş aralığı, iki renkli taşlarla örülmüş bir basık kemerle kapatılmıştır. Basık kemerin kilit taşı üzerinde bir gülbezek yer almaktadır. Gülbezek, on kollu bir yıldızı anımsatan geometrik bir örnekle bezenmiştir.

Cami kubbesine geçiş sivri kemerli tromplarla sağlanmıştır. Trompların alt hizasında bir sıra mukarnas şeridi bulunmaktadır. Üst sıradaki pencerelerin içlikleri vitraylıdır. Yedi kenarlı mihrap nişi mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür . Ahşap minber ve kadınlar mahfili yenidir.

1368 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll