Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Kitaplarla Edirne | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Kitaplarla Edirne

Gerek dünü, gerek bugünü anlatan ve Edirne tarihine ışık tutan kitapları incelediğimizde, özellikle Yrd. Doç. Dr. Ratip Kazancıgil, araştırmacı-yazar Oral Onur ve araştırmacı-gazeteci Ayhan Tunca'nın eserlerinin sayıca fazlalığı dikkat çekmektedir. Edirnemde.com'un da bilgi bazında yararlandığı bu kitaplar sayesinde sizler de Edirne hakkında merak ettiğiniz pek çok bilgiyi edinebilirsiniz. Bu kitaplara ulaşmamızda bizlere yardımcı olan Edirnelilere de ayrıca teşekkür ederiz.


Aylık Kültür Dergisi Yöre Dergisi'nin sahibi ve sorumlu yazı işleri müdürü Ayhan Tunca, Eylül 2005 tarihinde yazdığı "1909, 1913, 1916, 1930 Notları ve Gazi Mustafa Kemal Edirne'de" adlı eserinin önsözünde kitabının içeriği hakkında bizlere şu bilgileri vermektedir; 


"Bu çalışma adından da anlaşılacağı gibi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edirne'ye gelişlerini ve bu gelişlerde yaşananları, olabildiğince aktarmayı ve öne çıkarmayı amaçlamaktadır.


Ancak biz burada, geliş sayısını üçle sınırlayarak ve çok az sayıda araştırmacının ele aldığı bu gelişleri dörde çıkardık. Zira; 'gelmek, kalmak ve geçmek' kavramları açısından, tartışmalara ve detaylı araştırmalara açık olsa da, 1909'u yok sayamadık..."


"1909, 1913, 1916, 1930 Notları ve Gazi Mustafa Kemal Edirne'de"
Ayhan Tunca, İnkılap Kitapevi, Eylül 2005


"Mimar Sinan, Edirne ve Selimiye"
Ayhan Tunca, İnkılap Kitapevi, Nisan 2005


"Edirne Helva Sohbetleri ve Kış Eğlenceleri"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Türk Kütüphaneciler Demeği Edirne Şubesi yayınları - 9 Edirne Folkloru Araştırma Dizisi No: 1 Acar Matbaası, İstanbul - 1993


"Ord. Prof. A. Süheyl ÜNVER'in Edirnesi (Albüm)"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Edirne Valiliği Yayınları No:4 İstanbul, 1999


"Ahmet Badi Efendi Riyâz-ı Belde-i Edirne
(Edime Şehir Tarihi çevirisi I. Cilt)"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Edirne Valiliği Yayınları No:13, Acar Matbaası, İstanbul, 2000


"Edirne'de Osmanlı döneminden 2000 yılına kalan Mimari Eserler Albümü" 
Prof. Dr .Murat TUĞRUL, Yrd. Doç. Dr. Ratip KAZANCIGİL Edirne Valiliği Yayınları No:13, Acar Matbaası, İstanbul, 2000


"Edirne şehir tarihi kronolojisi (1300-1994)" 
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil, Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne şubesi, 1995


"Edirne Savunması Günleri"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Edirne Araştırma Merkezi Yayınları, 1986 Kırklareli-Vize


"Ahmet Badi Efendi ve Riyaz-ı Belde-i Edirne Fihristi"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Edirne İl Halk Kütüphanesi Bülteni, Mart-1986 S:71, Yıl:8, Sayı:8


"Edirne Selimiye Kitaplığındaki Hekimliğe ait El Yazması Eserler"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Edirne İl Halk Kütüphanesi Bülteni, Mart-1987 S:9, Yıl:9, Sayı:9


"Notaları ile Edirne Türküleri"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil I.Baskı: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları - 5
Acar Matbaası, İstanbul - 1989
II.Baskı: Edirne Valiliği Yayınları No:6 İstanbul, 1999


"Edirne İmaretleri"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil I.Baskı: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları - 6
Acar Matbaası, İstanbul - 1991
II.Baskı: Edirne Valiliği Yayınları İstanbul, 1999


"Eski Edirne'den Renkli İzler"
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi yayınları - 27 Edirne Araştırma Dizisi - 15, Edirne - 1997


"Hayatım ve Hatıratım Dr.Rıfat Osman Beyin Anıları" 
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil 
Gülhane Askeri Tıp Akademisinin Kuruluşunun 100. Yıl dönümü anısına GATA tarafından bastırıldı. Ankara- 1998


"Edirne mahalleleri" 
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil, İstanbul : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne şubesi, 1992 


"Edirne rehnumasi : (Edirne sehir klavuzu)" 
Rıfat Osman ; yayinlayan: Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil, Edirne : Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne şubesi, 1994


"Edirne Sarayı ve yerleşim planı" 
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil, Edirne Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne şubesi, 1994


"Enisü'l Müsamirin Edirne Tarihi 1360-1650" 
Abdurrahman HİBRİ, Çeviren Yrd.Doç.Dr. Ratıp Kazancıgil Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:24 Edirne Araştırma Dizisi:14


"Türk Mutfağı ve Edirne'den Yemek Kültürümüz" Müşerref Gizerler. Yayımlayan:Edirne Valiliği 1. Baskı Haziran 2004


"Edirne Manileri" 
Derleyen : Gür Karasu Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:28 Edirne Araştırma dizisi No:16 1997


"Edirne ve Osmanlı Padişahları" 
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil, Prof.Dr. H. Murat Tuğrul Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:34 Edirne 2001


"Hafız Rakım Ertür'ün Anılarından Edirne Savunması Günleri" 
Yrd. Doç. Dr. Ratıp Kazancıgil Edirne Araştırması Merkezi Yayınları :1


"Edirne Sultan II.Bayezid Külliyesi" 
Yrd.Doç.Dr. Ratip Kazancıgil Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:14 Edirne-1994


"Osmanlı ve Cumhuriyet Dönemleri Edirne Yönetim Şekli ve Edirne Valileri" 
Oral Onur Yayınlayan:Edirne Valiliği Ocak 2004


"Edirne Vakıf Kütüphaneleri" 
Yazan ve Derleyen : Oral Onur 1986


"Edirne Kadıları" 
Yazan ve Derleyen Oral Onur Edirne Valiliği Yayınları İstanbul 1999


"Edirne'de Osmanlı'dan Günümüze Su Yapıları" 
Neriman Meriç Köylüoğlu Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No:33 Edirne-2001


"Başlangıçtan Günümüze Edirne Şairleri" 
Rıdvan Canım, Akçağ Yay. Ankara 1995,


"Şehir ve İnsan" 
Rıdvan Canım, Birey Yay. İstanbul 1998,


"Edirne Şehit Anıtları" 
Hazırlayanlar: Oral Onur ve Latif Bağman Türkiye Şehitlik İmar Vakfı Yayınları No:2


"RIFAT OSMAN: Edirne Sarayı" 
Yayınlayan: SÜHEYL ÜNVER. 1989. TTK yayınları


"Alman gezginlerin gözüyle 19. yuzyıl Anadolu şehirleri: Manisa, Edirne, Kütahya, Ankara, İstanbul, Trabzon, Antalya, Diyarbakir, Konya, İzmir" 
Derleyen ve çeviren: İlhan Pinar, Izmir : Akademi Kitabevi, 1998


"Edirnedeki tarihi eserlerin dış mekanlarında seramik malzemenin kullanımı"
Selma Özkan, Edirne: Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne şubesi, 1995 


"Edirne'nin kültür tarihinde özel bir album" 
Özkan Ertuğrul, İstanbul: Troya Yayıncılık, 1995


"Türk aile sistemi içinde Edirne ailesinin sosyal yapı özellikleri" 
Neside Yıldırım, Edirne Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne şubesi, 1995


"1963-2 Edirne'nin tarihi ve mimari eserleri hakkında" 
MERİÇ, Rıfkı Melül 1963


"Saraçlar Caddesinde Aşina Yüzler" 
Tekin Sayınbaş Türk Kütüphaneciler Derneği Edirne Şubesi Yayınları No: 35 Aralık 2002


"Kırkpınar Deyince" 
Oğuzhan Bilgin 1994 Kırkpınar Ağası


"Geçmişten Geleceğe Kırkpınar" 
Tayyip Yılmaz Edirne Valiliği Kültür Yayınları No:11 


"Edirne" 
Edirne Belediyesi Yayınları 1987 


"Edirne'deki tek kubbeli camiler" 
Sedat Bayrakal Ankara T.C Kültür Bakanlığı, 2001 


"Tulumbacılar ve Edirne Tulumbacıları" 
İ.Hakkı Soyyanmaz Emekli Öğretmen Edirne Aralık 2002 


"Edirne Edirne'nin 600. Fethi Yıldönümü Armağan Kitabı" 
Türk Tarih Kurumu Yayınları VII. Dizi Sayı:43 1993


PERİYODİK KÜLTÜR YAYINI: YÖRE DERGİSİ
 

1110 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll