Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Şeyhi Çelebi Camii | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Şeyhi Çelebi Camii

Ayşe Kadın Semtinde Şeyhi Çelebinin camii ile birlikte babası Kabı Bedrettin'in camii de bulunmaktadır.


Ayşe Kadın Semtinde, Köprüce Bayırında, Şeyh Çelebi Camii Sokaktadır. 


Yapının inşa kitabesi yoktur. Araştırmacılar, inşa tarihî olarak birbirine yakın rakamlar vermekte; ancak bu bilginin kaynağını belirtmemektedirler. Kadı Bedreddin caminin, 1529-1530'da tamamlandığı göz önüne alınarak; oğlunun inşa ettirdiği camiyi, 16. yüzyılın ortalarına tarihleşmek mümkün görünmektedir.


Mimarisi


Cami kubbesi, minare külahı ve kubbe geçiş unsurlarını gizleyen kesimin üstü, kurşun levhalarla kaplıdır. Kasnak ve saçaklar, bir dizi silmeden oluşmaktadır. Harim ve kasnak duvarlarında, bir sıra düzgün kesme taş ve iki sıra tuğladan oluşan almaşık bir duvar örgüsü kullanılmıştır.


Caminin doğu, batı ve güney cephelerinde, ikisi alt sırada, ikisi de üst sırada olmak üzere, toplam dörder pencere açıklığı mevcuttur. Dikdörtgen şekilli alt sıra pencerelerinin sivri kemerli alınlıkları vardır. Üst sıra pencerelerinin sivri kemerleri tuğladandır. Doğu cephesindeki üst sıra pencerelerinin kemerlerinde, tuğladan köşelikler vardır.


Minare, caminin batı cephesinin kuzey ucundadır. Dikdörtgen planlı kürsü üzerinde yükselen pabuç sadedir. Gövdenin alt ve üst kesimlerinde kaytan silme birer bilezik yer almaktadır. Gövdenin, iki bilezik arasında kalan bölümünün alt kesimi, farklı bir düzenlemeye sahiptir. Şerefeye geçiş bölgesi bir dizi silmeden oluşmaktadır. Korkuluklar şebekelidir (parmaklık) . 


Minare pabucunun kuzeye bakan kesiminde, dışa doğru alçalan bir çift yiv ( ince oyuk yol) seçilmektedir. Bu yivler, bugün son cemaat yerini örten ahşap çatının, batıya doğru devam ettiğini düşündürmektedir. Kuzey cephesinde, iki farklı duvar örgüsü dikkati çekmektedir. Cephenin alt kesiminde, düzgün kesme taşlarla kaplanmış olan duvarlar, üst kesimde, diğer cephelerde olduğu gibi, almaşık duvar örgüsü şeklindedir.


Dört duvarla çevrili bir avlu içinde yer alan yapının, 10m. kadar kuzeyinde, silindir şekilli, fıskiyeli bir şadırvan bulunmaktadır . Mermer şadırvanın gövdesi üzerinde mevcut sekiz adet çeşmeden, bugün sadece biri sağlam durumdadır. Alt ve üst kesimde, bir dizi silme, şadırvan gövdesini dolanmaktadır.


Süsleme


Kuzey cephesinin ortasında taçkapı yer almaktadır . Taçkapı çerçevesi, bir dizi silmeden oluşmaktadır. Basık kemerli giriş aralığı, sivri kemerli bir niş içine yerleştirilmiştir. Niş kemerinin kilit taşı üzerinde, sade bir gülbezek vardır. 


Kare planlı camide, kubbe yuvarlağına geçiş, üçgen yüzeyli tromplarla sağlanmıştır. Tüm üst sıra pencerelerinin vitraylı içlikleri bulunmaktadır. Yarım onikigen planlı mihrap nişi, mukarnaslı bir kavsarayla örtülüdür .Taş minber sadedir. Süpürgelik üzerinde, dekoratif dilimli kemerler görülmektedir. Geçit kısmının iki yandaki açıklıkları sivri kemerlidir. 


Ana niş dip duvarı üzerinde yer alan kitabe panosunun içi boştur. Niş köşelerinde, kum saati şekilli başlıkları olan irer köşe sütunları mevcuttur.


 

1684 kez görüntülendi. / 7 yıl önce eklendi.

  • Scroll