Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirne Tarihi | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi
Edirne Tarihi Kategorisi
 • 93 Harbi ve II. Rus İşgali

  93 Harbi ve II. Rus İşgali 1877-78 savaşının bir sonucu olarak Edirne, bir iç ili vasfını kaybederek bir serhad şehri haline gelmiştir. Bu sebeple geleceği tayin edilmiş olan Edirne, bundan böyle bir serhad şehri ve Doğu-Avrupa'da Türk hakimiyetinin en son kalan ileri karakolu sıfatıyla olayların akımına göğüs germek, kaderin cilvelerine katlanmak ...
  Devamı
 • Trakyada direnişin merkezi: Edirne

  Edirne, Osmanlı Imparatorluğu'nun çökmesi ile sonuçlanan müthiş fırtınalar içinde defalarca felâketlere uğramış, defalarca el değiştirmiştir. Fakat sonunda şehrin taşıdığı Türklük damgasının hiçbir surette silinemiyecek kadar kuvvetli olduğu sabit olmuştur.  Yüzyıllarca Osmanlı împaratorluğu'nun ikinci başkenti sıfatını muhafaza ...
  Devamı
 • 450 yıl sonra ilk işgal: 1.Rus İşgali

  14 Eylül 1829 tarihli Edirne Antlaşması ile 3 aylık işgal sona erdi ancak işgaller burada sona ermeyecekti. Edirne Barışı ile sona eren 1828-29 Osmanlı-Rus savaşının asıl sebebi, Mora ayaklanmasıdır. 1821 yılından beri devam eden Mora isyanı, 1827 yazında kesin surette bastırılmakta iken, öteden beri Rumları teşvik eden ve yardımlarını esirgemeyen Avrupa devletlerinden ...
  Devamı
 • İstilaların uğrak yeri: Edirne

  Edirne, jeopolitik önemi dolayısıyla birçok defalar çeşitli milletlerin egemenliği altında kalmıştır. Osmanlı devletine gelene kadar tarihin akışı içerisinde Trakların, Perslerin, Makedonyalıların, Gotların, Keltlerin, Avarların, Hunların, Bulgarların, Peçeneklerin, Romalıların, Bizanslıların ve en son Türklerin egemenlikleri altına girmiştir. Biz bu konu içinde ...
  Devamı