Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirne Camileri | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi
Edirne Camileri Kategorisi
 • Mezit Bey Camii

  Bir Sancak Beyi eseri: Mezit Bey Camii Fatih Sultan Mehmet'in Sancak Beylerinden olan Mezit Bey, elçi olarak gönderildiği Eflak'ta Voyvoda Drakula tarafından şehit edilmiştir. Edirne'de Cami yanında hamam ve imaret yaptırmıştır.
  Devamı
 • Lari Camii (Laleli Camii)

  Hekim Lâri"nin, Fatih Sultan Mehmet döneminde İran'dan gelerek padişahın hizmetine girmiş olduğu söylenmektedir. Mevlana Mecdi'nin Had ayık-ül Şek ayık adlı eserinde; hekim Lâri' nin mesleğinde uzman olduğunu, ancak Karamanlı Mehmet Paşaya uyarak kasten yanlış tedavi ile Fatih Sultan Mehmet'in ölümüne sebebiyet verdiğini ...
  Devamı
 • Kuşçu Doğan Camii

  Bir yeniçeri ağası olan Kuşçu Doğan Beyin Fatih'e karşı yapılan yakışıksız yeniçeri hareketlerinden dolayı görevinden alındığı ve Amasya'ya sürüldüğü tarihi kaynaklardan aktarılmaktadır.
  Devamı
 • Beylerbeyi Camii

  II. Murat döneminde Rumeli Beylerbeyi Sinaneddin Yusuf Paşa tarafından yaptırılan Beylerbeyi Camii, yan mekanlı(zaviyeli), çokgen planlı ve tek kubbeli bir yapıdır.  Hükümet ...
  Devamı
 • Kadı Bedrettin Camii

  Zamanında Halep ve Edirne Kadılıklarında bulunmuş Kadı Bedrettin Şeyhülislam Şemsettin Ahmet Efendinin de babasıdır. Şeyh Çelebi ve Şeyhülislam Şemseddin Ahmet Efendinin babası olan Kadı Bedreddin, Bedrettin Mahmud, Mahmud bin Abdullah, ...
  Devamı
 • İsmail Ağa Camii

  Edirne'nin kuzeyinde, İsmail Ağa Mahallesinde, Baruthane Mevkiindedir. Bu eser, "Baruthane Camii" adıyla da anılmaktadır.    Caminin inşa kitabesi bulunmamakla beraber tarihi kaynaklar, 1463 tarihinde, İsmail Ağa Mescidi ve Medresesi ...
  Devamı
 • Hıdır Ağa Camii

  Kilerci Yakub Mahallesinde, Selimiye Camii'nin güneyinde hemen yakınında yer almaktadır. Halk arasında Küçük Selimiye olarak da anılmaktadır.  Caminin inşa kitabesi yoktur. Tarihi kaynaklarda, Hıdır Ağanın, aynı adla anılan mahallede, yılda 4000 ...
  Devamı
 • Gazi Hoca Camii

  Gazi Hoca Mahallesinde, Gazi Hoca Camii Sokağı'ndadır. II. Bayezid döneminde Gazi Hoca tarafından yaptırılmıştır. Yapılış tarihi bilinmemekle birlikte 15.yüzyılın ikinci yarısı ile 1520 yılları arasında yapıldığı düşünülmektedir.
  Devamı
 • Gazi Mihal Bey Camii

  Bir akıncı eseri: Gazi Mihal Bey Camii Edirne'deki camii yaptıran Gazi Mihal Bey Köse Mihal'in Aziz Bey'den olma torunudur. Mihaloğulları, Osmanlı'nın başlıca Akıncı ailelerindendirler.  Edirne'nin ...
  Devamı
 • Evliya Kasımpaşa Camii

  Tunca'nın yanıbaşında uyuyan güzel: Evliya Kasımpaşa Camii Tunca nehrinin hemen yanında Edirne camileri içerisinde belki de en iç açıcı konuma sahiptir. Ancak cami şu anda harap halde ve restorasyon için beklemektedir. Ama zaman zaman gelen su baskınları bu açıdan soru işaretleri oluşturmaktadır.
  Devamı