Edirnemde | Edirne Kent Rehberi

Edirne Tarihi | Edirnemde | Edirne Kent Rehberi
Edirne Tarihi Kategorisi
 • II. Bayezid Külliyesi Tabhaneleri

  Uzaklardan gelen yolcular için eşsiz bir mola:  II. Bayezid Külliyesi Tabhaneleri (Dinlenme yerleri) Önceki yüzyıllarda halkın çoğu İstanbul'dan Edirne’ye 6-7 günde yürüyerek gelirlermiş. Oldukça yorgun olan bu yolcular tâbhanelerde üç gün yer içer, dinlenirler, daha sonra ...
  Devamı
 • Edirne Adının Tarihi

  Adı 5000 yılda saklı Odrisa, Odrisia, Orestia, Orestas, Hadrianopolis, Hadrianupolis, Adrianapolis, Adrianupolis, Edrinus, Edrune, Edrinabolu, Endriye, Edrine, Edrene, Edirne Edirne'nin bilinen en eski yerleşik topluluğu, Traklar soyundan gelen ...
  Devamı
 • Pesendide-i Cihan, Mimar-ı Biakran Sinan Ağa

  “Kalfalığımı İstanbul'daki Şehzade Camii'nde icra ettim. Üstadlığımı da Süleymaniye Camii'nde tekmil ettim. Ama cümle makdûrumu bu Selim Han Camii'ne sarf edüp yed-i tûlâmı ayan ve beyân eyledim. Bu fakir dahi bir resrn-i cami-i âli eyledim ki Edirne içinde manzûr-ı halk-ı âlem olmağa ...
  Devamı
 • Edirne Kalesi

  1500 yıllık bu kaleden günümüze ulaşan ayakta kalan bölüm Saat Kulesi ve itfaiye kulesi denilen kale kulesi ile bu kulenin hemen yanında yer alan kale duvarlarıdır.  Edirne Kalesi, Roma İmparatoru Hadrianus tarafından, bir çeşit ...
  Devamı
 • II. Bayezid Külliyesi

  Zengin tarihe, zengin bir yapı:  Dünden bugüne II. Bayezid Külliyesi Osmanlı dönemlerinde zenginliğin daha çok saray etrafında yaşanması, dönemin Sultanlarını diğer şehirlere Külliye yaptırma ihtiyacına itiyordu ki bu gaye hem şehrin zenginleşmesine hem de Sultanların hayır duası almasına neden ...
  Devamı
 • Edirne Müdafaii büyük komutan: Şükrü Paşa

  Askerlik hayatının son ve en şerefli vazifesine tayin olunduğu zaman, Şükrü Paşa'ya verilen yazılı emirde, Edirne'nin muhtemel bir muhasarası halinde, yalnız kırk gün müdafaa edilmesi kendisinden istenmiştir. Ancak o Edirne'ye 5 ay 5 gün boyunca düşmanı sokmamış, ancak ecdad yadigarı eserlerin zarar görmesinden endişe ettiği için şehri teslim ...
  Devamı
 • Edirne Saat Kulesi

  Ahşaptan yapıldı, yangında kül oldu... Bu sefer taş ve tuğladan yeniden yapıldı, depremde hasar gördü, direndi. En sonunda yıkılma riski taşıyor ve şehrin silüetinde "görüntüyü bozuyor" diye dinamitle havaya uçuruldu...
  Devamı
 • Zulmün zirvesi: Bulgar İşgali

  Balkan Savaşı Öncesi Edirne Edirne'de askeri, sivili, Balkandaki kaynamayı tedirginlikle izlemektedir. 17 Eylül 1912 genel seferberlik ilanının gazetelerde çıktığı gündür. Silah altına çağrılanlar işini gücünü terk ederek büyük bir istekle bu davete katılmaktadırlar. Balkandan Edirne'ye sürüklenmiş muhacir arabaları, ...
  Devamı
 • 25 Kasım 1922: Edirnenin Kurtuluşu

  25 Kasım 1922: Edirne'nin Kurtuluşu Trakya ve Anadolu'da verilen Kurtuluş mücadelesi ve zafer sonrasında gerçekleşen Mudanya Mütarekesi'yle bir süre Fransızlar'ın gözetiminde kalan Edirne 25 Kasım 1922'de onlardan teslim alınmıştır. Edirne resmen kurtulmuştur artık. 25 Kasım 1922 Edirne'nin ...
  Devamı
Scroll